Ημερήσια αρχεία: 7 Μαΐου 2015


To λίφτινγκ του κτηριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί την καινούργια αγορά που προσπαθούν να «αξιοποιήσουν» οι κατασκευαστικές. Οι αριθμοί που απεικονίζουν το μέγεθος αυτής της «νέας» αγοράς, είναι εντυπωσιακοί. Το κτηριακό απόθεμα είναι αρκετά πεπαλαιωμένο, σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει […]

To λίφτινγκ του κτηριακού αποθέματος – ...