Ημερήσια αρχεία: 25 Ιουλίου 2015


Ολοκληρώθηκαν αυτή την εβδομάδα από τις ομάδες έργου οι μελέτες εφαρμογής και ξεκίνησαν οι εργασίες. Ήδη έχουν καθαιρεθεί το παλιό σύστημα θέρμανσης, τα παλιά ξύλινα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, η κουζίνα, όλες οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές υποδομές, το τζάκι και ο […]

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής, ξεκίνησε η ...