Ημερήσια αρχεία: 4 Ιανουαρίου 2016


Ανακοινώνουμε τις καταναλώσεις ενέργειας του Δεκεμβρίου 2015 στο κτίριο Passivistas:TheHouseProject. Οι μετρήσεις σε αυτην την περίοδο έγιναν αποκλειστικά με βάση τις ενδείξεις στο ρολόι της ΔΕΗ. Αυτήν την εβδομάδα εγκαθίσταται στο κτίριο πλήρες σύστημα μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ήδη έχει […]

Οι καταναλώσεις του Δεκεμβρίου 2015