Ημερήσια αρχεία: 15 Ιανουαρίου 2016


Ολοκληρώθηκε σήμερα από την ΜΕΑΖΟΝ και την ΖΕΒ η τοποθέτηση των μετρητών ενέργειας και αισθητήρων στο κτίριο. Έτσι πλέον μπορούμε να μετράμε: την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο την κατανάλωση της κατοικίας την κατανάλωση του γραφείου την κατανάλωση για θέρμανση […]

Πλήρες σύστημα μετρήσεων στο κτίριο