Αφιέρωμα της Greenpeace Greece


Οι Passivistas συμμετέχουν στην καμπάνια της Greenpeace για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.