Αφιέρωμα της ΕΡΤ στο παθητικό σπίτι


Σε συνεργασία με την Greenpeace το παθητικό σπίτι παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ.