Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2017


Το κτίριο μας είναι πλέον και επίσημα το πρώτο EnerPHit Plus κτίριο στον κόσμο. Το πιστοποιητικό δόθηκε στους Passivistas από τον ίδιο τον καθηγητή Dr. Wolfgang Feist κατά τη διάρκεια του 21ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Παθητικών Κτιρίων στη Βιέννη.

Το πρώτο EnerPHit Plus στον κόσμο


Θα μπορούσα να τις δώσω στο γείτονα μου, στο Δήμο έναντι δημοτικών τελών, στο σχολείο της γειτονιάς, στο σπίτι των γιων μου που σπουδάζουν. Έχω και θα έχω όλο και περισσότερη περίσσεια ενέργειας από αυτοπαραγωγή, γιατί το σπίτι μου είναι […]

Virtual Net Metering : Δικαίωμα στην ...