Ειδικές Παρουσιάσεις και Δεδομένα Έργου


Η παρουσίαση του έργου στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων

Το τεύχος πιστοποίησης του έργου από Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου με τη χρήση του PHPP.